ผลประเมินข้อเสนอโครงงานยุววิจัยยางพาราปี 2555 : กลุ่มที่ 26 รักษาหน้ายางแห้ง ( 3 เรื่อง )

กล่วนำ

หน้ายางแห้ง หรือหน้ายางตาย ทำให้ไม่มีน้ำยาง   สาเหตุมาจากการเป็นโรครา และขาดสารอาหารเนื่องจากถูกกรีดมากเกินไป

การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อรักษาหน้ายาง ไม่เป็นความรู้ใหม่  อาจสำรวจผลการใช้ได้จากสวนยางของชาวบ้าน

ไพโรจน์  คีรีรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มอ.
9 สิงหาคม 2555

////////////////////////////////////////////////////

1. การศึกษาและเปรียบเทียบการกำจัดเกิดเชื้อราบนหน้ายางพาราโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ (PJR068)
ครูที่ปรึกษา นายวันชัย มณีสม
โรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
1. ทดสอบการฆ่าเชื้อราของไทเทเนียมไดออกไซด์
2. เปรียบเทียบการฆ่าเชื้อราบริเวณหน้ายางระหว่างไทเทเนียมไดออกไซด์ กับยาทาหน้ายาง
3. เพื่อกำจัดเชื้อราบริเวณหน้ายางพารา
4. เพื่อสามารถกรีดยางพาราได้อย่างเต็มที่และยาวนาน

วิเคราะห์
เชื้อราเข้าทำลายหน้ายางทำให้หน้ายางแห้ง จึงสนใจจะใช้ TiO2 มาป้องกันเชื้อราบนหน้ายาง

วิธีการ (1) ทดสอบ TiO2 โดยนำไปทาบนหน้ายางที่เป็นรา (รู้ได้อย่างไรว่าเป็นเชื้ออะไร) (2) ทดสอบผลของน้ำยางทาหน้ายาง (จะเก็บข้อมูลอะไรมาอธิบาย) (3) ทดสอบผลของ EM (เก็บข้อมูลอะไร)

การแก้ปัญหา จะต้องรู้สาเหตุก่อน เช่นรู้ว่าเป็นเชื้อราชนิดไหน? มีนิสัยอย่างไร   จึงจะเลือกสารยับยั้ง  ทำได้โดยการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยมาอ่านให้เข้าใจ   แล้วจึงออกแบบการทดลอง  รู้ว่าจะเก็บข้อมูลอะไร จำนวนเท่าใด  มาใช้อธิบายผล

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน หรือเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำรุงรักษาหน้ายางพาราของสารเคมีและน้ำหมักชีวภาพ (PJR096)
ครูที่ปรึกษา นางสาวเกศรินทร์  ดีแสน
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วัตถุประสงค์
1. อัตราส่วนที่เฉพาะการที่ใดในการบำรุงรักษาหน้ายางพาราของน้ำหมักชีวภาพ
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีและน้ำหมักชีวภาพ ในการบำรุงรักษาหน้ายางพาราที่ผ่านการกรีด

วิเคราะห์
ต้นยางพาราเป็นโรคหน้าตาย (เข้าใจว่าขาดสารอาหาร หรือเป็นโรครา)  จึงสนใจจะศึกษาการรักษาหน้ายางด้วยสารเคมี และน้ำหมักชีวภาพ

แนวคิดนี้ ไม่ได้ความรู้ใหม่

 สรุป   แนะนำให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่น ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

3. การฟื้นฟูหน้ายางพาราที่ตายโดยน้ำหมักชีวภาพจาก….(PJR270)
ครูที่ปรึกษา นางสาวไสว อุ่นแก้ว
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบสูตรน้ำหมักชีวภาพทั้ง 2 สูตรว่าสูตรน้ำหมักชีวภาพใดมีประสิทธิภาพ ในการช่วยฟื้นฟู หน้ายางพาราที่ตายได้มากที่สุด

วิเคราะห์
การบำรุงหน้ายาง จะช่วยให้ได้น้ำยางคุณภาพ (น้ำยางเป็นผลมาจากสารอาหาร)  และการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง เทธิฟอน (ethphon) จะส่งผลให้หน้ายางตาย (เป็นเพราะขาดสารอาหาร) จึงสนใจจะศึกษา “สูตรน้ำหมักชีวภาพ” ที่กระตุ้นน้ำยางและบำรุงรักษาหน้ายางด้วย (มีหน้าที่สองอย่าง)

วิธีการ จะเปรียบเทียบน้ำหมักชีวภาพ 2 สูตร จากยอดใบยางและผลไม้  ซึ่งผ่านการหมัก 1 เดือน โดยนำไปพ่นบริเวณลำต้น สูตรละ 10 ต้น เก็บข้อมูลการสูญเสียหน้ายางก่อนและหลังฉีด

วิธีการทดลองที่เขียนมาไม่ละเอียดพอทำให้เห็นความสำเร็จ

การใช้น้ำหมักชีภาพกับหน้ายางพาราไม่ใช่ของใหม่  การทำ 2 เรื่องซ้อนกัน คือ แก้หน้ายางตาย (ต้องรู้ชนิดของเชื้อรา และมีผลทดสอบใน Lab ประกอบการอธิบาย)  และการเร่งน้ำยาง (ต้องมีข้อมูลปริมาณน้ำยางอธิบาย)

 สรุป   แนะนำให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงงาน ส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

/////////////////////////////////////////

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: