ผลประเมิน 072 : ผลกระทบของการปลูกสวนยางใกล้ต้นน้ำ

ประเมินครั้งที่ 1  (PJR072)

ชื่อเรื่อง:     ผลกระทบของการปลูกสวนยางใกล้ต้นน้ำ

ที่ปรึกษา:     คุณครูไสว อุ่นแก้ว
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มาและความสำคัญ
รู้ถึงผลกระทบของการปลูกยางพาราบริเวณใกล้ต้นน้ำว่าจะมีผลกระทบต่อ ต้นน้ำ หรือต้นยางมากเพียงใดโดยจะดูจากคุณภาพของน้ำ

วัตถุประสงค์
ศึกษาว่าเมื่อปลูกต้นยางใกล้ต้นน้ำลำธารจะส่งผลกระทบต่อต้นน้ำ  และต้นยางพาราอย่างไร

วิธีการวิจัย

  1. สำรวจพื้นที่
  2. วัดค่าออกซิเจน
  3. สรุปผล

ข้อคิดเห็น:
ผู้วิจัยมองผลกระทบต่อต้นน้ำ เพียงความไม่สะอาด หรือการปนเปื้อนของน้ำ ซึ่งอาจวัดได้ยาก เพราะคาดว่ามีปริมาณไม่มาก
แต่สิ่งสำคัญ คือ “การเก็บกักน้ำของดิน” เมื่อพืชถูกเปลี่ยนไปเป็นต้นยางพารา “การสูญเสียหน้าดิน” และ “โอกาสพังทลายของดิน” รวมไปถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป เช่น ความชื้น อุณหภูมิ
การวิจัยลักษณะนี้ ต้องใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยหาผู้รู้ช่วยเหลือนักเรียน และออกแบบการทดลอง เช่น ศึกษาการชะลอความเร็วของน้ำ เปรียบเทียบระหว่างป่ากับสวนยาง เพราะการเรียงตัวของต้นไม้มีผลต่อการไหลของน้ำ เป็นต้น

แนะนำ:     ให้พิจารณาทบทวน แนวทางการวิจัย ตามข้อคิดเห็นข้างต้น

ส่งข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไข:  วันที่ 30 กรกฎาคม 2554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: